ДОКУМЕНТА

Пример Добре праксе директора школе Миливоја Поповић ,урађен током обуке ИКТ за све које проглашен за најлепшу ИКТ презентацију у Краљеву од стране реализатора обуке.

 


   

Пример добре праксе учитељице Вање Николић који је био представљен на 27.Сабору учитеља у Београду  15. јуна 2013.


   

Припрема за извођење наставе изборног предмета
Изабрани спорт - бадминтон


   

ТЕМАТСКИ ДАН

''У сусрет Божићу''


   

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС У КОМБИНОВАНОЈ НАСТАВИ


   

BONTON


   

AUSTRALIJA I OKEANIJA


TIJANA


PRVI SVETSKI RAT


 

ГОДИШЊИ ПЛАН 2013.


   

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ


     

ПОЧЕТНАО НАМАШКОЛСКИ ОБЈЕКТИУЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИКАЛЕНДАР ШКОЛСКЕ ГОДИНЕПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДАДОКУМЕНТАГАЛЕРИЈАКОНТАКТ