КАЛЕНДАР ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
 ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА ШКОЛУ 

ДАТУМ

ДАН

АКТИВНОСТИ

14.09.2013.г

ДКР

Уређење школског дворишта

Прва недеља октобра

Дечја недеља

Радионице,цртамо по школском дворишту,приредба,маскенбал

10.05.2014.г.

Дружење ученика нижих разреда

Излет

10/11.05.2014.г.

Дружење ученика виших разреда

Излет или екскурзија

27.12.2013.г.

Крај првог полугодишта

Подела књижица и новогодишње дружење

27.01.2014.г.

Дан Светог Саве

Свечано сечење колача,приредба

14.02.2014.г.

Дан школе

Приредба , награђивање ученика и радника школе

08.03.2014.г.

Дан жена

Приредба у школи у Врдилима

23.05.2014.г.

Спортски дан

Игре без граница

26.05.2014.г.

Дружење свих ученика школе

Посета биоскопу или позоришту

30.06.2014.г.

Крај дугог полугодишта за ученике осмог разреда

Матурко вече

30.06.2014.

Дан успешних

Директор награђује најболје ученике

10.06.2014.г

Квиз

Квиз знања за ученике нижих разреда

13.06.2014.г.

Крај другог полугодишта

Игранка за ученике

Половина јуна

Полагање завршног испита за ученике осмог разреда

Решавање теста из српског језика и математике

28.06.2014.г.

Видовдан

Подела књижица и игранка за ученике

29.06.2014.г.

Дружење радника школе

Излет


СТРУКТУРА 40 – ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

 

Бижић

Весна

Николић

Вања

Павловић

Марија

Пајић

Јелена

Чоловић

Весна

проценат

  100

100

100

100

100

Предмет

учитељ

учитељ

учитељ

учитељ

учитељ

Разредно старешинство

I и III

II и IV

I - IV

II и IV

I и III

Годишњи фонд часова

720

720

720

720

720

Редовна настава

19

19

19

19

19

Изборна настава

1

1

1

1

1

Додатна настава

 

 

 

 

 

Допунска настава

 

0,5

0,5

0,5

 

Припремна наст.и такмичење

 

 

 

 

 

Слободне активности

1

1

1

1

1

Kултурна,спортска, јавна дела

тност школе

0,5

 

 

 

0,5

Ekскурзија,излети

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ДКР

 

 

 

 

 

Oдељенско старешинство

1

1

1

1

1

Ученичке организације

 

 

 

 

 

Свега непосредног рада са

ученицима

23

23

23

23

23

Припрема за часове

12

12

12

12

12

Рад у струч.органима школе

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Стручно усавршавање

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Вођење педагошке

документације

1

1

1

1

1

Припремање и планирање

наставе

1

1

1

1

1

Руковођење активом

 

 

0,5

 

 

Рад са родитељима

1

1

1

1

1

Дежурство у школи

0,5

0,5

 

0,5

0,5

самовредновање

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Свега од 23 до 40

часова рада

17

17

17

17

17

Укупан број радних сати

40

40

40

40

40


 

Милојевић Зоран

Жели

Данијела

Глоговац

Татјана

Mиљковић

Александар

Лукић

Марија

Вучковић

Љупка

Бојановска

Васа

проценат

94

 100

100

60

  45

   45

   25

Предмет

V- VIII

V-VIII

I -VIII

V - VIII

V -VIII

V-VIII

V - VIII

Разредно старешинство

 

VIII

VII

 

 

V

 

Годишњи фонд часова

604

668

716

424

320

320

178

Редовна настава

17

16

18

8

7

7

5

хор

 

 

 

 

 

 

0,5

Изборна настава

 

3

 

4

2

2

 

Додатна настава

 

 

1

 

 

 

 

Допунска настава

1

1

 

 

 

 

 

Припремна наст.и такмичење

1

1

0,5

 

0,5

 

 

Слободне активности

1

 

 

 

 

 

 

Kултурна,спортска, јавна дела

тност школе

2

 

1

1,5

 

 

0,5

Екскурзија и излети

 

0,5

0,5

 

0,5

 

 

ДКР

 

0,5

1

0,5

 

 

 

одељенско старешинство

 

1

1

 

 

1

 

Свега непосредног рада са

ученицима

22

23

23

14

10

10

6

Припрема за часове

12

12

12

7

5

5

3

Рад у струч.органима школе

0,5

0,5

1

 

0,5

 

 

Стручно усавршавање

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

 

Вођење педагошке

документације

1

1

1

 

 

 

 

Припремање и планирање

наставе

 

 

0,5

1

 

 

 

Руковођење активом

1

1

1

 

 

 

 

Рад са родитељима

1

1

 

 

 

0,5

 

Дежурство у школи

0,5

0,5

 

0,5

0,5

0,5

0,5

самовредновање

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Свега од 23 до 40

часова рада

17

17

17

10

7

7

4

Укупан број радних сати

39

40

40

24

17

17

10


 

Вучинић

Бојан

Мркајић

Зоран

Недељковић

Златко

Стајић

Јелена

Зајић

Звонимир

Вероучитељ

 

проценат

25

60

40

44

30

20

 

разреди

V-VIII

V-VIII

V-VIII

V-VIII

VI-VIII

I-VIII

 

Разредно старешинство

 

 

 

VI

 

 

 

Годишњи фонд часова

178

424

284

284

212

144

 

Редовна настава

5

12

8

 

6

 

 

Изборна настава

 

 

 

8

 

4

 

Додатна настава

 

 

 

 

 

 

 

Допунска настава

 

 

 

 

 

 

 

Припремна настава и такмичења

 

0,5

 

 

0,5

 

 

Слободне активности

0,5

1

 

 

 

 

 

Kултурна,спортска, јавна дела

тност школе

 

 

0,5

 

 

0,5

 

Екскурзија и излети

 

 

 

 

 

 

 

ДКР

 

0,5

0,5

 

 

0,5

 

одељенско старешинство

 

 

 

1

 

 

 

Ученичке организације

0,5

 

 

 

0,5

 

 

Свега непосредног рада са ученицима

6

14

9

9

7

5

 

Припрема за часове

3

7

4

4

3

2

 

Рад у струч.органима школе

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

Стручно усавршавање

 

1

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Вођење педагошке документације

 

 

 

0,5

 

 

 

Oстали послови

 

0,5

1

 

0,5

 

 

Руковођење активом

и одељ.већем

 

 

 

0,5

 

 

 

Рад са родитељима

 

 

 

 

 

 

 

Дежурство у школи

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

самовредновање

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Свега од 23 до 40

часова рада

4

10

7

7

5

3

 

Укупан број радних сати

10

24

16

16

12

8

 


ПОЧЕТНАО НАМАШКОЛСКИ ОБЈЕКТИУЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИКАЛЕНДАР ШКОЛСКЕ ГОДИНЕПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДАДОКУМЕНТАГАЛЕРИЈАКОНТАКТ