ШКОЛСКИ ОБЈЕКТИ

Материјално-технички и просторни услови рада школе

 

         Школа се налази 20 км од града Краљева и у свом раду обухвата децу основношколског узраста. Подручје школе чини доста пространо сеоско подручје обухватајући села Роћевиће, Врдила, Дедевце, Пекчаницу, Лопатницу, Буковицу и Петревце.

 

Највећи проблем данас школи представља дотрајала столарија скоро у свим школским зградама. Школа располаже просторима следећих намена:

 

*Матична школа у Роћевићима:

 

Врста просторија

Број

Укупна површина

Специјализоване учионице

7

392 м2

Библиотека

1

36 м2

Фискултурна сала

1

104 м2

ПП служба

1

16 м2

Канцеларија за наставнике

1

38 м2

Канцеларија за директора

1

13 м2

Канцеларија за секретара и рачуноводство

1

13 м2

Хол и ходници школе

1

209 м2

Свлачионица

1

15 м2

Кухиња

1

13 м2

Санитарни чвор

1

56 м2

Остали простор

1

101 м2

УКУПНО

17

1.006 м2

 

Школско двориште има површину од 9.000 m2 на коме су изграђени спортски терени за потребе физичког васпитања.

 

*Издвојено одељење школе Врдила:

 

   Одељење у Врдилима удаљено је од матичне школе око 6 км. Зграда је од чврстог материјала и подигнута је 1976. године.

Школа има централно грејање на чврста горива.

 

 

Врста просторија

Број

Укупна површина

Специјализоване учионице

7

392 м2

Библиотека

1

36 м2

Фискултурна сала

1

104 м2

ПП служба

1

16 м2

Канцеларија за наставнике

1

38 м2

Канцеларија за директора

1

13 м2

Канцеларија за секретара и рачуноводство

1

13 м2

Хол и ходници школе

1

209 м2

Свлачионица

1

15 м2

Кухиња

1

13 м2

Санитарни чвор

1

56 м2

Остали простор

1

101 м2

УКУПНО

17

1.006 м2

 

*Издвојено одељење школе Дедевци:

 

Одељење у Дедвцима удаљено је од матичне школе око 10 км. Објекат је у прилично лошем стању. Мокри чвор је изван зграде, а грејање је на дрва.

 

 

Врста просторије

Број

Укупна површина

Учионица опште намене

1

56 м2 

Kaнцеларија за учитеља

1

9 м2   

Ходник

1

40 м2     

УКУПНО

3

105 м2 

 

 

Опремљеност школе наставним средствима

 

Опремљност наставним средствима је у опадању због потешкоћа у прибављању резервних делова и веома успореном обнављању и осавремењавању. Стручни активи су дужни да пред почетак наставне године попишу расположива наставна средства, предложе набавку нових, при томе водећи рачуна о материјалним могућностима.

Школа је намештајем и општим наставним седствима задовољавајуће опремљена, а у односу на Норматив (''Сл. Гласник РС'', бр. 4/90) опремљеност је око 75%.

        

 

Назив наставног средства

Матична школа

Роћевићи

Дедевци

Врдила

Укупно

1. графоскоп

4

1

1

6

2. поларизатор

2

-

1

3

3. дијапројектор

4

1

2

7

4. епископ

3

1

2

6

5. радиокасетофон

4

1

1

6

6. микроскоп

5

-

-

5

7. појачало

2

-

-

2

8. звучници

2

-

-

2

9. компјутери

15

1

1

17

10. штампач

3

-

-

3

11. скенер

3

-

-

3

12. тв пријемник

1

1

1

3

13. двд плејер

1

1

1

3

 

ПОЧЕТНАО НАМАШКОЛСКИ ОБЈЕКТИУЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИКАЛЕНДАР ШКОЛСКЕ ГОДИНЕПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДАДОКУМЕНТАГАЛЕРИЈАКОНТАКТ